Toiminta-ajatus

Keuruun kylien ja kaupungin välisen aktiivisen yhteistyön työvälineeksi laadittu ohjelma on tarkoitettu sekä kylien toimijoiden käyttöön että kaupungin päätöksenteon tueksi. Ohjelman sisältö toimii kaupungin päätöksenteossa kylien kehittämistyön suunnannäyttäjänä siten, että tehtävät päätökset mahdollistavat kyläseutujen elinvoimaisuuden ja elinolosuhteiden kehittämisen edelleen; tavoitteena on turvata kylien nykyisten ja uusien asukkaiden mahdollisuus elää, asua ja toimia yrittäjinä maaseudulla.

Laajemman kyliä koskevan kehittämistyön lisäksi ohjelma on tarkoitettu avuksi ja käsikirjaksi myös yksittäisen kyläkohtaisen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Tavoitteiden toteutuminen vaatii kokonaisvaltaista yhteistyötä sekä hyvää vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä.

Tutustu Keuruun kyläparlamentin ja Keuruun kaupungin yhteiseen työvälineeseen alla olevasta linkistä.

Kylien kehittämisohjelma on laadittu Keuruun kaupungin hallinnoiman Kylävoimaa-hankkeen aikana (09/2012-10/2014). Ohjelmaa saa vapaasti jalostaa ja hyödyntää omaan käyttöön – ole hyvä!